Hlavní obrázek
4985542

.

Aktuality

07.02.2017

Dispečer-ka mezinárodní dopravy

Mezinárodní logistická společnost O.T.E.C. CR, s.r.o. hledá do svého kolektivu novou posilu na pozici  "Dispečer-ka mezinárodní dopravy" pro lokalitu: Hostivice u Prahy

Požadavky:
praxe v oboru
minimálně SŠ vzdělání s maturitou
komunikativní znalost anglického jazyka
dobrá znalost práce na PC
komunikativnost, vstřícnost a zájem učit se novým věcem

Popis pozice:
organizace přeprav dle požadavků zákazníků a partnerů
jednání se zákazníky a dopravci, sjednávání optimálních podmínek pro přepravy
sledování sjednaných zakázek po celou dobu jejich průběhu
zajištění příslušné dokumentace a chodu kanceláře
fakturace provedených výkonů

Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr ve stabilní společnosti
odpovídající finanční ohodnocení
příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv

Své životopisy zasílejte, prosím, na adresu vasina@otec.cz.
 
31.10.2016

Celní tarif 2017

Nařízením 2016/1821 byl vydán celní tarif Unie pro rok 2017. Nový celní tarif zohledňuje revizi Harmonizovaného systému 2017, dohodu ITA (o postupném odstranění cel pro informační technologie) a formální změny vyplývající z celního kodexu Unie.Změna kombinované nomenklatury je tentokrát rozsáhlejší než v přechozích letech, protože reaguje na více než 230 změn Harmonizovaného systému (HS), které se týkají především zemědělských a chemických výrobků, ale také dřeva, textilu, obecných kovů, strojů a dopravních prostředků. Řada změn HS byla vyvolána potřebou monitorovat obchod (například tropickým dřevem, nebezpečnými chemikáliemi apod.). Dalším důvodem pro změny HS byl technický vývoj a potřeba upřesnit klasifikaci některých výrobků dosud v nomenklatuře neuvedených (například LED, vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem apod.).
Pro snazší orientaci jsou nově vytvořené položky kombinované nomenklatury  označeny ★, zatímco položky označené ■ mají shodný číselný kód, ale upravený rozsah/popis. Korelační tabulky mezi KN 2017/2016 by měla celní správa zpřístupnit v dohledné době.
 
05.08.2016

Celní zákon

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen celní zákon a změnový zákon, který v souvislosti s úpravami celních předpisů mění řadu jiných předpisů, včetně zákona o DPH. Oba zákony jsou poněkud překvapivě účinné ode dne vyhlášení, tj. od 29.7.2016. Současně byly publikovány prováděcí předpisy k celnímu zákonu, včetně nařízení vlády upravujícího vykazování pro Intrastat.
Předpisy obsahují tyto významnější změny: proces kontrol po propuštění zboží je jednodušší a rychlejší (pro celní orgány): zahájení doručením oznámení a ukončení doručením zprávy – v obou případech postačí doručení do datové schránky, kontrolovaná osoba má možnost se vyjádřit ve stanovené lhůtě, ale není třeba s ní projednat závěrečnou zprávu; stížnost na postup správce cla není nutno vyřídit před ukončením kontroly;opravu rozhodnutí v celním řízení, která nemá vliv na výši cla, bude možno provést jen v celním informačním systému, a to do 3 let následujících po roce rozhodnutí;z doměřeného cla nevzniká penále;úrok z neoprávněného jednání správce je vyloučen;celní dluh lze zajistit zejména složením částky na účet celního úřadu nebo ručením, složenou částku lze použít k opakovanému zajištění celního dluhu; nově může být celní dluh zajištěn i přímým zástupcem; prováděcí vyhláška obsahuje vzory záručních listin pro tyto účely;skutkové podstaty správních deliktů byly aktulizovány, sankce za ně v principu zůstávají (pokuta do 4 mil Kč, nově možnost uložit zákaz činnosti); řízení o deliktu lze zahájit do 2 let od jeho zjištění a do 6 let od jeho spáchání; nová liberační ustanovení slibují, že sankce nebude uložena např. v případě přiznání k nesprávnému celnímu dluhu do 60 dnů od rozhodnutí nebo přiznání k chybě nemající vliv na celní dluh;náhrady nákladů za závazné informace o sazebním zařazení zboží budou hrazeny pouze v případě, že je k vydání ZISZ nutno provést analýzy v celně technické laboratoři; prováděcí vyhláška obsahuje „ceník" těchto nákladů;zrušeno osvobození od DPH při dodání zboží a služeb ve svobodných pásmech;daňovým dokladem při vývozu zboží je standardní daňový doklad, avšak plátce je nadále povinen prokázat výstup zboží z EU „rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropské unie";osoby neusazené v ČR, které jsou zde registrovány k DPH, spadají pod finanční úřad pro Moravskoslezský kraj;dodatečné potvrzení EUR.1 nebo ATR nepodléhá správním poplatkům;hodnoty vykazované v Intrastatu se počínaje výkazem za srpen 2016 přepočítávají stejným kurzem jako pro DPH (do července 2016 celním kurzem);údaj nesprávně vykázaný v Intrastatu, kromě hodnoty a množství, není nutno opravovat, nepřesahuje-li hodnota zboží, k němuž se chybný údaj vztahuje, 10000 Kč.
-
Suspenze cla od července 2016 Kromě již avizovaného odstranění cel pro informační technologie dojde od 1. července 2016 k dočasnému pozastavení cla pro některé materiály, suroviny nebo díly, které jsou do EU dováženy za účelem výrobního zpracování v EU. Ačkoli o suspenze cla žádají konkrétní výrobci, může je po dobu jejich platnosti využít každý, kdo dováží zboží shodného popisu a sazebního zařazení. V některých případech je snížené clo podmíněno zvláštním celním režimem konečného užití, který má zajistit kontrolu nad použitím dovezeného zboží při výrobě určených výrobků (např. vozidel, televizorů apod.). Seznam nových celních suspenzí byl vyhlášen nařízením Rady 2016/1051, seznam celních kvót, tedy suspenzí cla omezených jen na stanovená množství zboží dovezeného do EU, tvoří přílohu nařízení Rady 2016/1050
 
 
load
?> ?>