Stock Opening Time

07:00 - 18:30

Email Us

otec@otec.cz

Call Us Anytime

+420 235 001 500
SIGN IN

Cargo

Dlouhodobé smlouvy na leteckou & námořní přepravu zboží s mnoha společnostmi umožňují naší společnosti nabídnout plnohodnotný komplexní servis splňující přání a potřeby zákazníků jako "door to door" servis, zajištění dokumentace, kombinované, celokontejnerové přepravy nebo přeprava nebezpečného zboží a hand carry.

Naše služby v rámci letecké dopravy:

  • přeprava exportních i importních zásilek, přeprava v určeném čase z letiště odeslání na letiště dodání, neomezené limity (váha, rozměry), konsolidace leteckých zásilek, chartery, výběr nejvhodnějšího leteckého dopravce, tuzemská distribuce, kombinovaná SEA/AIR přeprava, celní odbavení exportu a importu, včetně zajištění všech potřebných dopravních dokumentů, pojištění, připojištění, monitoring zásilky přes internet, přepravy nebezpečného zboží nebo zboží podléhajícího zkáze, cenin atd., poradenství v letecké přepravě, krátkodobé skladování v celním skladu v prostorách našeho skladu

Naše služby v rámci námořní dopravy:

  • přeprava kusových zásilek (LCL = Less Container Load) konsolidovanými kontejnery, pravidelné importní / exportní přepravy kusových zásilek s garantovanými odjezdy i příjezdy, kontejnerová přeprava (FCL = Full Container Load) všemi typy kontejnerů (standard, high cube, open top, flat rack, reefer), sběrná služba v rámci námořní dopravy, pracování podrobné dokumentace ke každé zásilce, kompletní zajištění exportní/importní proclení, ručení celního dluhu, pojištění zásilek, přepravu nebezpečného zboží, poradenství - přeprava zásilek, pojištění, proclení, balení zboží, balení zboží, překládky mimo přístavy, použití kombinace námořní a silniční dopravy.