Stock Opening Time

07:00 - 18:30

Email Us

otec@otec.cz

Call Us Anytime

+420 235 001 500
SIGN IN

Dočasná omezení v rámci stavebních úprav

12. února 2018 14:28

placeholder

Rádi bychom oznámili, že mezi halami WEST a EAST (u vchodu B) dojde začátkem tohoto týdne k započetí prací na rekonstrukci této plochy z důvodu požadovaného navýšení parkovacích míst. Postupně dojde k odstranění zeleně a vybudování zámkové dlažby pro stání výhradně osobních vozidel.

Touto cestou si Vás všechny pracovníky spol. OTEC, tak i nájemce spol. OTEC, dovoluji požádat o respektování nutného záboru plochy. Také si Vás dovoluji požádat o neparkování zde do odvolání, aby mohlo dojít k co nejrychlejší realizaci celé stavby. Jakékoliv zdržení vinou špatně zaparkovaných a zde umístěných vozidel bude spol. OTEC vyčísleno jako vícenáklady, které přeneseme na konkrétního viníka.

Současně si ještě dovoluji požádat o respektování zákazu stání a zastavení v prostoru u trafostanice při vjezdu do vrat od Prahy napravo (vyšrafovaná část). V případě poškození vozidla v tomto místě, nekryje pojišťovna  škodu, protože dle místního dopravního řádu je zde zakázáno parkovat.
Tento prostor je vyjmut z veřejné komunikace a dopravní provoz je zde řízen místním dopravním předpisem.

Všem děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Dočasná omezení povedou ke zlepšení provozní situace.

Za O.T.E.C. CR, s.r.o. Ing. Josef Šedivý