Opening Time

06:00 - 17:30

Email Us

otec@otec.cz

Call Us Anytime

+420 235 001 500
Call us

Custom Clearance

Naše oddělení celní deklarace poskytuje celní služby nejen zákazníkům, kteří využívají našich dalších logistických a přepravních služeb, ale i těm, kteří těchto služeb nevyužívají a potřebují pouze proclít zboží. V rámci celních služeb poskytujeme zákazníkům komplexní a kvalitní servis.

Naše celní služby v bodech:

  • vystavování importních, tranzitních a exportních celních prohlášení (jedná se o elektronické doklady v rámci dovozu zboží a doklady s označením EX, T1 a T2), vystavování dokladů o původu nebo statusu zboží (doklady EUR.1, A.TR), zajišťování celního dluhu ve všech celních režimech, uskladňování v našem celním skladu, propouštění zboží do dalších režimů s hospodářským účinkem, vyplňování karnetu TIR, ATA, vykazování údajů v rámci Intrastatu, zajištění EORI čísla, zprostředkování registrace k DPH pro zahraniční subjekty atd.